فهرست

تازه‌ترين اخبار

برنامه هاي متنوع فرهنگي و ترويجي؛ در كتابخانه عمومی مشاركتي اداره زندان ها برگزار می شود كتابخانه عمومی مشاركتي اداره زندان هاي شهرستان مياندوآب ميزبان برنامه هاي متنوع فرهنگي در 6 ماهه نخست سال بود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجان‌غربي، كتابخانه عمومی مشاركتي اداره زندان شهرستان مياندوآب در شش ماهه اول سال 1400 ميزبان برنامه هاي متنوع فرهنگي و ترويجي بود.
محمد حسن زاده، مسئول امور فرهنگي و تربيتي و مسئول كتابخانه مشاركتي ادره زندان هاي شهرستان، با ارائه گزارش آماري از فعاليت هاي انجام شده در اين كتابخانه گفت: قريب 10 مسابقه كتابخواني، به محوريت كتاب هاي مذهبي و آموزنده با مشاركت بيش از 500 نفر از زندانيان عضو اين كتابخانه در 6 ماهه اول سال برگزار شد. مسابقات قرآن و اذان، نمايشگاه نقاشي، عكس و كتاب، دوره آموزش فني و حرفه اي و كلاس هاي سوادآموزي نفر به نفر از جمله ساير برنامه هاي فرهنگي و ترويجي صورت گرفته توسط كتابخانه مشاركتي زندان عنوان شد.
حسن زاده، با اشاره به اينكه رسالت اصلي زندان ها اصلاح افراد و بازگرداندن افراد سالم به جامعه است، افزود: اغلب مخاطبين ما افراد آسيب ديده جامعه بوده و انجام فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي در خصوص اين افراد نياز به توجه و حساسيت بيشتري دارد. از اين رو كتابخانه مشاركتي زندان براي تامين منابع مفيد و مناسب براي اين قشر خاص نياز به همكاري و حمايت بيشتر اداره كتابخانه هاي عمومي دارد.
مسئول كتابخانه مشاركتي اداره زندان شهرستان مياندوآب، تاكيد بر وجود قريب به 3300 جلد كتاب در اين كتابخانه گفت: که اغلب منابع دريافتي در سال جديد اهدايي از اداره كل كتابخان هاي عمومي و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان است.
گفتني است كتابخانه مشاركتي اداره زندان شهرستان مياندوآب، به عنوان يكي از فعال ترين كتابخانه هاي مشاركتي شهرستان، همواره در انجام امور فرهنگي پيشقدم بوده و در حال حاضر نيز در برگزاري و شناساندن جشنواره كتابخواني رضوي در بين زندانيان فعاليت ويژه و چشم گيري دارد.

منبع: miandoab
کلمات کليدي
كتابخانه عمومی مشاركتي، اداره زندان هاي شهرستان مياندوآب، برنامه هاي متنوع فرهنگي