فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور اعضای فعال فرهنگی؛

نشست كتاب خوان كتابخانه اي كتابخانه عمومي شهيد علي علمي

نشست كتاب خوان كتابخانه اي در كتابخانه عمومي شهيد علي علمي شهرستان نقده برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجان غربي، نشست كتاب خوان كتابخانه اي با حضور اعضاي فعال فرهنگی در كتابخانه عمومي شهيد علي علمي برگزار شد.
در این نشست، شش عنوان کتاب از منابع کتابخانه ای توسط تعدادي از اعضاي فعال كتابخانه و برخي از مطالعه كنندگانِ حاضر در سالن مطالعه معرفی گردید.
آيت الحق، نبرد حق و باطل، بيست گفتار، درختان مقدس، صلح و رحمت از نظر قرآن كريم و ابن سينا نابغه اي از شرق از جمله كتاب هاي بودند كه در اين نشست، ضمن معرفي مورد بحث و مطالعه قرار گرفتند.
اصلي ترين كتابِ مورد بحث در اين نشست، معرفي كتاب ((ابن سينا نابغه اي از شرق)) بود که توسط سجاد عليزاده باراني به حاضرينِ در جمع معرفي گرديد.
معرفي وجوه فلسفي و پزشكي ابن سينا، معرفي آثار برجسته ِ آن فيلسوفِ شهير در حوزه فلسفه و طب و نقش بارزي كه شيخ الرئيس در احياء و باروري فلسفه اسلامي  داشت، از جمله مهم ترين مواردِ مورد بحث در اين نشست بود.
بررسي آماريِ مطالعاتِ غير درسي و تاكيد بر لزومِ اهتمام در پرداختن به مطالعات آزاد و غير درسي و تاكيد بر ثبوت و خلل ناپذيري در رويه ي فرهنگ كتاب و كتابخواني از ديگر مباحثِ اين نشست بود.

 
كلمات كليدی : نشست كتاب خوان كتابخانه اي، كتابخانه عمومي، شهيد علي علمي