فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به ميزباني بخشداري برگزار شد؛

اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي بخش دشتك

اولين جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي در حوزه بخش دشتك برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي آذربايجان‌غربي، اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي بخش دشتك به رياست رضا فلاح، بخشدار بخش دشتك و با حضور ناصر احمدزاده، شهردار شهر آواجيق؛ شبنم بهاري، نماينده آموزش و پرورش در بخش دشتك؛ سجاد پولادي، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي چالدران و ساير اعضا در دفتر بخشداري برگزار گرديد.
رضا فلاح، بخشدار بخش دشتك در اين جلسه به اهميت ترويج فرهنگ كتابخواني و افزايش آگاهي در سطح جامعه اشاره كرد و اظهار داشت: كتابخانه عمومي دكتر شريعتي آواجيق به عنوان يكي از مهمترين پايگاه هاي فرهنگي بخش دشتك بايد در راستاي افزايش شاخصه هاي ترويج فرهنگ كتابخواني مورد حمايت قرار بگيرد.
فلاح در ادامه جامعه كنوني را نيازمند افزايش آگاهي عنوان كرد كه در اين راستا كتابخانه هاي عمومي به عنوان پايگاه هاي علمي، فرهنگي و تاريخي نقش كليدي مي توانند ايفا كنند.
ناصر احمدزاده، شهردار شهر آواجیق گفت: از محل منابع درآمدی سعی خواهد شد با پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی در راستای حمایت از برنامه های فرهنگی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه همراه کتابخانه های عمومی باشد.
سجاد پولادي، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان چالدران در اين جلسه به بيان گزارش عملكرد كتابخانه هاي عمومي شهرستان چالدران در بخش دشتك پرداخت.
پرداخت مبلغ ماهانه 10 ميليون ريال به عنوان سهم نيم درصد كتابخانه هاي عمومي توسط شهرداري آواجيق، همكاري و تعامل كتابخانه عمومي دكتر شريعتي آواجيق و نمايندگي آموزش و پرورش در بخش دشتك و اجراي برنامه هاي فرهنگي در بستر برنامه شاد، و همچنين بررسي استقرار پيشخان خدمات كتابخانه ای در روستاهاي مستعد توسط بخشداري دشتك از اهم از مهم ترین مصوبات جلسه بود.
نسخه قابل چاپ