فهرست

اخبار شهرستان‌ها

از سوي اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان سلماس صورت گرفت؛

برگزاري جلسه هماهنگي نحوه اجراي تفاهم‌نامه همكاري آموزش و پرورش با كتابخانه هاي عمومي در راستاي ارتقاء فعاليت هاي فرهنگي در سطح شهرستان

به منظور توسعه تعامل بين سازماني، رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان سلماس با سرپرست آموزش و پرورش این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي آذربايجان‌غربي، به منظور توسعه تعامل بين سازماني و ترويج فرهنگ مطالعه در بين جامعه هدف آموزش و پرورش، طي ديداري زهرا محمدزاده، رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان سلماس با حسين حبيبي، سرپرست آموزش و پرورش اين شهرستان به بررسي راهكارهاي اجرايي بندهاي توافقنامه ي همكاري ما بين اين دو سازمان پرداخته و  تصميماتي در جهت بهبود و ارتقاء فرهنگ مطالعه و كتابخواني در سطح شهرستان كه منجر به كاهش آسيبهاي اجتماعي و فردي و فرهنگي دانش آموزان خواهد بود اتخاذ نمودند .
در اين ديدار حبيبي ضمن تأكيد بر نقش مهم كتابخواني در پرورش تمامي مهارت ها اعم از فكري و رفتاري، بر اجراي تمامي بندهاي توافقنامه تاكيد و قول مساعد براي همكاري در شبكه شاد،  پايگاه هاي تابستاني و اختصاص مشاور براي اجراي برنامه هاي مختلف داد .
  زهرا محمدزاده رئيس اداره اموركتابخانه هاي شهرستان سلماس نيز با اشاره به فعاليتهايي كه طي سالهاي پيشين با همكاري آموزش و پرورش داشته اند تاكيد كرد :
وجود اهداف و جامعه هدف مشترك، لزوم همكاري هاي هرچه بيشتر كتابخانه هاي عمومي و آموزش و پرورش را بيش از پيش نمايان مي سازد . 
 لذا با توجه به اهميت ارتقاء سطح مطالعه و ايجاد علاقمندي در دانش آموزان و معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در جهت استفاده  بهينه اين گروه از امكانات كتابخانه ها همكاري هاي لازم صورت خواهد گرفت .
نسخه قابل چاپ