فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف پاسخگويي به چالش هاي آموزش مجازي دانش آموزان؛

كارگاه آموزشي «بهبود كيفيت آموزش الفبا در بستر شاد» برگزار شد

نخسين كارگاه آموزشي «بهبود كيفيت آموزش الفبا در بستر شاد» به همت اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مياندوآب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان آذربايجان غربي،  به منظور پاسخگويي به چالش هاي آموزش مجازي دانش آموزان، نخستين كارگاه آموزشي «بهبود كيفيت آموزش الفبا در بستر شاد» با حضور  جمعي از كاركنان كتابخانه ها، والدين و دبيران در بستر فضای مجازی برگزار شد.
 

ساسان دلداده، كارشناس آموزش ابتدايي و دبير آموزش و پرورش، با تاكيد بر همكاري و همراهي والدين در امر آموزش نوآموزان و دانش آموزان مقطع ابتدايي تصريح كرد: استفاده از فضاي مجازي براي آموزش كودكان معايب و مزايايي دارد كه آشنايي والدين با اين موارد مي تواند در بهبود كيفيت آموزش نوآموزان مفيد واقع شود.
وي با بيان اينكه نبايد والدين كودكان خود را در استفاده از گوشي هاي همراه يا تبلت تنها بگذارند، گفت: آموزش همراه با بازي همواره از سوي صاحب نظران بهترين نوع آموزش شناخته شده است، از اين رو والدين ضمن نظارت بر كار نوآموزان لازم است با روش هاي آموزشي جديد آشنايي كسب كنند.
دلداده، با تشريح انواع بازي ها و روش هايي كه والدين مي توانند در آموزش الفبا به نوآموزان خود از آنها استفاده كنند، تاكيد كرد: آموزش مجازي تنها در ارسال فايل هاي صوتي به گروه هايي كلاسي خلاصه نمي شود و نمي توان تمام بار آموزش را به دوش والدين سپرد؛ زيرا اين كار باعث سردرگمي و دلزدگي والدين شده و آموزش كودكان را دچار اختلال خواهد كرد.
كارشناس آموزش ابتدايي و دبير آموزش و پرورش، در پايان ضمن اميدواري از ادامه چنين آموزش هايي در ماه هاي آتي گفت: بحث آموزش الفبا به نوآموزان بسيار گسترده است و لازم است والدين با تمام اجزاي آن به خوبي آشنا باشند تا بتوانند در اين شرايط پاندمي بيماري و تعطيلي مدارس كودكان خود را از آموزش صحيح و دائمي محروم نكنند.

 
كلمات كليدی : چالش هاي آموزش، شهرستان مياندوآب
نسخه قابل چاپ