فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با محوريت توسعه كتابخانه هاي در حال احداث؛

جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب برگزار شد

اولين جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب در سال جاري با محوريت توسعه كتابخانه هاي در حال احداث  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجان‌غربي، اولين جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب در سال جاري با حضور رامين وحداني، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مياندوآب، خسرو صادقي، مدير عامل انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان، صفر غلاميان، رئيس هيئت مديره انجمن خيرين كتابخانه ساز، فريدون عزيزيان، دهيار روستاي حاج حسن، جواد حجازي، كمال حسيني و محمد صادقي از اعضاي انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب، با محوريت تعيين تكليف و توسعه كتابخانه هاي در حال احداث در كوي قره ورن و روستاي حاجي حسن در محل اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مياندوآب برگزار شد.
رامين وحداني، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان مياندوآب، در ابتدای جلسه ضمن خير مقدم به اعضاي انجمن، از همراهي و همكاري انجمن خيرين در سال هاي اخير به منظور توسعه كتابخانه هاي عمومي و ترويج كتابخواني تقدير كرد.
وحدانی، با تاكيد بر كمبود فضاي مطالعاتي و دشواري دسترسي به منابع اطلاعاتي در روستاي پرجمعيت حاجی حسن، افزود: در حال حاضر به ازاي هر 39 هزار نفر جمعيت شهرستان تنها يك كتابخانه و به ازاي  هر 100 نفر 3/1 مترمربع فضای کتابخانه ای وجود دارد.
فريدون عزيزيان، دهيار روستاي حاج حسن، با اشاره به احداث کتابخانه برای رفع نيازهاي اطلاعاتي افراد روستا، در زمينه اهداي زمين از طرف دهياري و افزايش متراژ كتابخانه در حال احداث اين روستا  از 220 متر مربع به 270 متر مربع، قول مساعد داد.
صفر غلاميان، رئيس هيئت مديره انجمن خيرين كتابخانه ساز، ضمن تاكيد بر لزوم تعامل با خيّرين و استفاده از آنها در امر توسعه كتابخانه هاي عمومي گفت:  وضعيت زمين هاي اهدايي در كوي قره ورن و كوي وكيل كندي پيگيري و منابع لازم دولتي و خيرين براي توسعه اين زمين ها جذب خواهد شد.
خسرو صادقي، مدير عامل انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب، ضمن تقدير از تلاش هاي مسئولين و همكاران كتابخانه هاي عمومي در ترويج فرهنگ رضوي و اجراي جشنواره رضوي، و با اشاره به در پيش بودن بيست و نهمين دوره هفته كتاب سال در زمينه كمك 15 ميليون ريالي از محل انجمن خيرين كتابخانه ساز براي مخارج جاري جشنواره رضوي و هفته كتاب قول مساعد داد.
ابقاي اعضا و هيئت مديره انجمن كتابخانه ساز شهرستان مياندوآب در سمت خود، برگزاري جلسات منظم در ماه هاي بعدي و ارائه پيشنهادات كاربردي از سوي اعضاي انجمن، از ساير مباحثي بود كه در اين جلسه مطرح شد.

 

 
كلمات كليدی : انجمن خيرين، كتابخانه ساز، مياندوآب
نسخه قابل چاپ