فهرست

اخبار شهرستان‌ها

به همت کتابخانه شهید علمی شهرستان نقده؛

نشست بررسی معنای پدیدار شناسانه کتاب و کتابخوانی در اندیشه مرحوم علامه حسن زاده آملی برگزار شد

نشست بررسی معنای پدیدار شناسانه کتاب و کتابخوانی در اندیشه مرحوم علامه حسن زاده آملی به همت کتابخانه شهید علمی شهرستان نقده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی، نشست بررسی معنای پدیدار شناسانه کتاب وکتابخوانی در اندیشه مرحوم علامه حسن زاده آملی با حضور شهریار غفاری، دبیر آموزش و پرورش و فعال فرهنگی در کتابخانه شهید علمی شهرستان نقده برگزار شد.

شهریار غفاری در این برنامه گفت: کتابخوانی نوعی نگاه با واسطه به جهان است، در مقابل لحظاتی که بی واسطه جهان را تجربه می کنیم. ما با مطالعه، خود را به مغز نویسنده مجهز می کنیم و از دریچه ذهن و نگاه او، جهان را می بینیم. کتابخوانی از این جهت مهم تلقی می شود که ذات مطالعه پذیرش این نکته است که تجربه ی با واسطه دنیا در برخی زمان ها و بعضی زمینه ها می تواند مفیدتر از تجربه ی بی واسطه ی دنیا باشد.
غفاری افزود: معنایی از کتاب و کتابخوانی در تجارب مستقیم هم حضور دارد. یعنی معنایی از کتاب و کتابخوانی که در ساحتی غیر از ذهن، در متن زندگی جاری است که از آن به معنای پدیدار شناسانه ی کتاب و کتابخوانی تعبیر می کنیم و می گوییم: جریان زندگی و وقایعی که در آن اتفاق می افتد، نمود بارزی از نوعی کتابخوانی بی واسطه است. چنین معنایی از کتابخوانی را در آثار و اندیشه های علامه عاملی حسن زاده می یابیم. با نگاهی به چند درس ابتدایی دروس «معرفت نفس» که در واقع مقدّماتی ترین و مبتدی ترین کتاب علامه حسن زاده است، متوجّه این معنا از کتاب و کتابخوانی می شویم. معنای مشترکی از «کتاب» و «کتابخوانی» تقریبا مورد توافق همه است. هر کتابی پدیداری از یک امر باطنی است و مراد از کتابخوانی این است که ما از ظاهر پدیدار به باطن آن سفر کنیم.  
وی ادامه داد: از منظر پدیدارشناسانه، کتاب متنی نیز دارای ظاهر و باطنی است و ظاهر این کتاب، پدیداری از ما و اندیشه های او است. لذا خواندن این کتاب ها برای آن است که به واسطه این متن ها به معانی آن ها برسیم.
غفاری در ادامه افزود: برای روشن شدن این معنا، این بیت سعدی را شنیده ایم «برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار». سخن سعدی روشن و مورد تأیید همه ما است. این عبارت را می توان چکیدۀ آموزه های اصلی علامه حسن زاده در «معرفت نفس» خواند و از آن رو که معرفت نفس محور آثار علامه است، می توان گفت تمام اندیشه های علامه حسن زاده پیرامون همین چند سطر نگاشته شده و تفصیل این معنا است.كلمات كليدی : نشست کتابخوان، کتابخانه شهید علمی، مرحوم علامه حسن زاده آملي
نسخه قابل چاپ